385/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (951/2012) 3 §:n nojalla:

1 §

Merityötä koskeva Genevessä 23 päivänä helmikuuta 2006 tehty vuoden 2006 yleissopimus tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 9 päivänä lokakuuta 2012. Tasavallan presidentti on ratifioinut yleissopimuksen 21 päivänä joulukuuta 2012. Ratifiointikirja on talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 9 päivänä tammikuuta 2013.

2 §

Suomi on yleissopimuksen ratifiointikirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan ilmoituksen:

Yleissopimuksen normin A4.5 – Sosiaaliturva 10 kohdan mukaisesti Suomi sitoutuu tämän normin 2 kohdan mukaisesti varmistamaan sosiaaliturvan sairaanhoidon, sairausetuuksien ja työtapaturmaetuuksien alalla.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (951/2012) tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 2014.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2013.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/2013)

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Liisa Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.