379/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 1 §:n 2 momentti, 2 ja 10—12 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 2 § asetuksessa 275/2012, sekä

muutetaan 8 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 275/2012, seuraavasti:

8 §
Tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytysten valvonta

Valvonnassa on tarkastettava, että vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (141/2013) 17 §:ssä säädetyt tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytykset täyttyvät. Palkkiota ei myönnetä, jos valvonnassa todetaan, että jokin palkkion myöntämisen edellytyksistä ei täyty.

Valvonnassa on tarkastettava peltomaan laatutestiin kuuluvat arviointilomakkeet ja kuoppatestit. Tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia, jos arviointilomaketta ei ole täytetty kaikkien kasvulohkojen osalta tai vaadittua määrää kuoppatestejä ei ole tehty. Jos viljelijä on liittynyt perunatärkkelysteollisuuden ylläpitämään tietokantaan, mutta ei ole toimittanut sinne tietoja peltomaan laatutestistä määräaikaan mennessä, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia.

Jos viisipäiväistä koulutusta ei ole kokonaisuudessaan suoritettu, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä siten, että:

1) yhden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 5 prosentilla;

2) kahden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 10 prosentilla;

3) kolmen koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 15 prosentilla;

4) neljän koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 20 prosentilla.

Jos viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa olevasta pinta-alasta, valvonnassa ilmoitettuna pinta-alana pidetään pienempää pinta-alaa.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.