371/2013

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2013

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2 §:n 2 momentti, 4, 8 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti asetuksessa 41/2011 ja 4 § asetuksessa 185/2012, seuraavasti:

2 §
Päiväraha

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 5,00 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.


4 §
Reserviläispalkka

Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 58,25 euroa, aliupseerille 60,90 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 63,85 euroa päivältä.

Reserviläispalkka maksetaan jälkikäteen kaksi kertaa kuukaudessa. Palkan maksaa se joukko-osasto, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee tai viimeksi palveli.

8 §
Maksuton lomamatka Suomessa

Asevelvollisuuslain 104 §:ssä tarkoitettujen maksuttomien lomamatkojen määrä Suomessa on:

1) 165 päivää palvelevalla 18 matkaa;

2) 255 päivää palvelevalla 29 matkaa;

3) 347 päivää palvelevalle 39 matkaa.

9 §
Maksuton lomamatka ulkomaille

Asevelvollisuuslain 104 §:ssä tarkoitettujen maksuttomien lomamatkojen määrä ulkomaille on:

1) 165 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kaksi matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

2) 255 päivää palvelevalla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla yksi matka;

3) 347 päivää palvelevalla Pohjoismaissa asuvalla neljä matkaa, muualla Euroopassa asuvalla kolme matkaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalla kaksi matkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

 Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.