357/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (833/2012) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §
Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii:

1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n nojalla annetusta päätöksestä 55 euroa;

2) metsästyslain 26 §:n nojalla annetusta päätöksestä 60 euroa;

3) metsästyslain 40 §:n nojalla annetusta päätöksestä 130 euroa;

4) metsästyslain 42 §:n nojalla annetusta päätöksestä 270 euroa;

5) metsästyslain 52 §:n nojalla annetusta päätöksestä 100 euroa;

6) metsästyslain 41 §:n, 41 a §:n 1 momentin, 41 b §:n 1 momentin, 41 c §:n ja 41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä 20 euroa;

7) metsästyslain 41 §:n 3 momentin ja 49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 150 euroa;

8) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin ja 41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta päätöksestä 150 euroa;

9) metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 50 euroa.

Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupapäätöksessä myönnetään lupa myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöön, siitä ei peritä erillistä maksua.

2 §
Suomen riistakeskuksen maksuttomatjulkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskuksen seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a ja 41 e §:n nojalla annetut päätökset;

2) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästäjärekisteriin tehtävä merkintä;

3) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitetut nimittämiset;

4) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n nojalla annetut päätökset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Rami Sampalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.