352/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liite IV, sellaisena kuin se on asetuksessa 117/2012, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2013. 

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Liite IV

Seuraavat aineet:

1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-018)

1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-073)

1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli (JWH-081)

1-(3-klorofenyyli)piperatsiini (mCPP)

1-(8-bromobentso (1,2-b;4,5-b′]difuraani-4-yyli)-2-aminopropaani (Bromo-Dragonfly)

Desoksipipradoli (2-difenyylimetyylipiperidiini; 2-DPMP)

Lisdeksamfetamiini

Metyleenidioksipyrovaleroni (1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni; MDPV)

Metyloni (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.