345/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnassa käytettävän näyttömääräyksen sisällöstä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (286/1982) 104 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 270/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kalastuksenvalvonnassa käytettävään näyttömääräykseen merkittävistä tiedoista.

2 §
Näyttömääräyksen sisältö

Kalastuslain 104 a §:ssä tarkoitettuun näyttömääräykseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) näyttömääräyksen saajan henkilötunnus ja muut tunnistetiedot sekä yhteystiedot;

2) tapahtuma-aika ja tapahtumapaikka;

3) selvitys tapahtumasta;

4) toimenpide, joka näyttömääräyksen saajan tulee suorittaa;

5) poliisilaitos tai paikka, jossa näyttö on suoritettava;

6) näyttömääräyksen saajan allekirjoitus;

7) näyttömääräyksen antajan allekirjoitus; sekä

8) näyttämisen yhteydessä saadut tiedot sekä se, mihin toimenpiteeseen näyttö on johtanut.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2013.

  Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalatalousylitarkastaja
Jouni Tammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.