312/2013

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 6 §:n 3 ja 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 kohta asetuksessa 272/2008, seuraavasti:

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) apulaisosastopäälliköllä ja yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) muulla kuin yksikön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, neuvoksella, tietohallintojohtajalla ja tutkimusjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.