274/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2012) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 642/2012, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 160,70 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
euroa euroa
emolehmä ja emolehmähieho 168,10 95,50
sonni ja härkä 431,30 246,90

11 §
Palkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan myöntää 43,50 euroa eläimestä. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 900 000 euroa. Jos eläinkohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinkohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

19 §
Palkkion määrä

Palkkiota voidaan myöntää palkkioon oikeuttavan tärkkelysperunan viljelyksessä olevalta valvonnassa hyväksytyltä peltoalalta 582,40 euroa hehtaarilta. Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 3,5 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s 65

  Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.