246/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1122/2011) 19 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 73/2013, seuraavasti:

19 §
Heinä ja olki

Niistä maista, joista saadaan tuoda heinää ja olkea, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 9 artiklassa. Heinällä ja oljella tarkoitetaan myös prosessoitua heinää ja olkea, kuten pellettejä ja brikettejä. Tuontierää on seurattava asiakirja, josta ilmenee tavaran alkuperämaa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.