240/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013  annetun valtioneuvoston asetuksen (185/2008) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 47/2010, seuraavasti:

18 §
Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisaika ja hoitosopimuksen tekeminen

Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä. Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty. Erityisistä syistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää tuen hakijalle investointihankkeen toteuttamiseen yhden vuoden lisäaikaa.Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.