224/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (1171/2010) 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Näkökyky

Kansi- ja konehenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen näkökyky:

Kaukonäkö Lähinäkö
1. Silmälaseilla tai ilman 2. Ilman silmälaseja Yhteisnäkö, silmälaseilla tai ilman
Toinen silmä Toinen silmä Toinen silmä Toinen silmä
Kansihenkilökunta 0,5 0,5 0,1 0,1 Laivan navigointitehtävien edellyttämä näkökyky (esimerkiksi merikartanluku, komentosillan valvontalaitteiden, varusteiden ja navigaatioapuvälineiden käyttö)
Konehenkilökunta 0,4 0,4 0,1 0,1 Kyettävä lukemaan mittareita lähietäisyydeltä, käyttämään työkaluja ja tunnistamaan tarvittavia koneiston osia

Näöntarkkuus tutkitaan Snellenin tauluilla. Jos henkilö vain silmälasein saavuttaa edellä olevan taulukon sarakkeen 1 vähimmäisarvot, hänen on ilman silmälaseja saavutettava sarakkeen 2 vähimmäisarvot. Tällöin hänen on työssä ollessaan käytettävä silmälaseja ja lisäksi hänellä on oltava aluksella mukanaan varasilmälasit.

Kansi- ja konehenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on oltava normaali värinäkö ja normaali näkökenttä sormipedimetrialla tutkittuna. Kansi- ja konehenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on oltava pimeässä työskentelyn ongelmattoman suoriutumisen edellyttämä hämäränäkökyky. Jos tarkastuksessa tulee esiin epäilyä kaksoiskuvista (diplopia), on tehtävä silmälääkärin tutkimus.

Muulla kuin kansi- ja konehenkilökuntaan kuuluvalla laivaväellä on ilman lasikorjausta oltava vähintään 0,1 yhteisnäöntarkkuus ja kokonaisuudessaan henkilöllä on oltava riittävä näkökyky, jotta hän selviytyy normaaleista ja poikkeustilanteiden tehtävistään laivalla turvallisesti ja tehokkaasti.

2 §
Kuulokyky
Alkutarkastuksessa audiometrillä tutkittuna taajuuksilla 500–1 000–2 000–3 000 Hz, keskiarvo tai puhekynnys Uusintatarkastuksessa puhekuulo metreissä; kuulo on kuitenkin tarkastettava kuuden vuoden välein audiometrillä kuten alkutarkastuksessa
Toinen korva Toinen korva Toinen korva Toinen korva
4 m 2 m
Kansi- ja konehenkilökunta 25 dB 25 dB 30 dB 40 dB
Toinen korva Toinen korva Tutkittuna kuulokojeella tai ilman
Toinen korva Toinen korva
3 m
Muu henkilökunta 30 dB 35 dB
3 §
Silmä- tai korvasairaudet tai -vammat

Laivaväkeen kuuluvalla henkilöllä ei saa olla sellaista silmä- tai korvasairautta tai -vammaa, joka voi vaikuttaa hänen kelpoisuuteensa laivatyöhön, kuten kaksoiskuvat ja hämäränäön puute. Jos viitteitä silmäsairauksista todetaan, silmätautien erikoislääkärin on selvitettävä sairauden laatu ja sen vaikutus henkilön merityökykyyn ennen merityökelpoisuuslääkärinlausunnon antamista.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan merimieheltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (70/1985).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2013

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.