215/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain (1152/2011) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Vuotuinen palkkio, jonka tasavallan presidentti saa toimestaan, on 126 000 euroa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 1/2013
PeVM 2/2013
EV 19/2013

  Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Pääministerin estyneenä ollessa, ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.