175/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2001) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 795/2008, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti ja 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa (50/2013) säädetään rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen mainitsemisesta ilmoituksessa.

3 §

Rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa säädetään rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen mainitsemisesta ilmoituksessa.

5 §

Esittelyssä on oltava nähtävillä rakennuksen energiatodistus, jos se on asetettava nähtäville rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s.13

 Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.