173/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1023/2011) 2 § seuraavasti:

2 §
Kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnassa voi olla myös asiantuntijoita.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä, kahden muun jäsenen sosiaali- ja terveysministeriötä, yhden liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa sekä kolmen jäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantajajärjestöjä ja kolmen jäsenen merenkulkualan edustavimpia työntekijäjärjestöjä.

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työ- ja elinkeinoministeriö voi merimiesasiain neuvottelukuntaa kuultuaan nimetä neuvottelukuntaan asiantuntijoita määräajaksi tai tietyn asian käsittelyä varten.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen saman viranomaisen tai järjestön esityksestä kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Sari Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.