162/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen susien määrä saa olla enintään 12 yksilöä.

2 §
Rajoituksen alueellisuus

Edellä 1 §:ssä säädetty rajoitus koskee poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2013.

Edellä 1 §:ssä säädettyyn määrään ei lueta susia, jotka on saatu saaliiksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä syyskuuta 2012 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 616/2012.

  Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.