158/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liitteet 3 ja 5, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 58/2012, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Liite 3

Valvottavat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

1)  Myyräekinokokkoosi (Echinococcus multilocularis)

2)  TSE-taudit, muut kuin liitteen 2 kohdissa 2 ja 14 tarkoitetut tapaukset

3)  IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4)  nautojen tarttuva leukoosi

5)  nautojen BVD/MD (bovine viral diarrhoea/mucosal disease)

6)  hevosten näivetystauti (equine infectious anemia)

7)  maedivisna

8)  CAE (caprine arthritis/encephalitis)

9)  TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

10) RRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

11) alojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) Kymijoen vesistön alueella, Vesijärven aluetta lukuun ottamatta, sekä Juustilanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vilajoen, Urpalanjoen, Vaalimaanjoen, Virojoen, Vehkajoen, Summajoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen, Hiitolanjoen, Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella, mukaan lukien viljelylaitokset, joiden tulovesi otetaan mainitulta alueelta

12) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

13) Kalojen Piscirickettsia salmonis -tartunta

14) genoryhmän 5 IPN-virustartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella

15) karpin kevätviremia (SVC-tauti)

16) koikarpin herpesvirus-tauti (KHV-tauti)

17) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

18) kalojen PD-tauti (pancreas disease) ja SD-tauti (sleeping disease)

19) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti) Ahvenanmaan maakunnassa

20) nilviäisten marteilioosi-tartunta (Marteilia refringens)

21) nilviäisten bonamioosi-tartunta (Bonamia ostrae)

22) äyriäisten valkopilkkutauti

23) mehiläisten pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

24) mehiläisten Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

25) mehiläisten varroatoosi (Varroa destructor) Ahvenanmaan maakunnassa

Liite 5

Muut tarttuvat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1)     apinarokko

2)     besnoitioosi (Besnoitia besnoiti)

3)     Brucella canis -infektio

4)     hirviekinokokkoosi (Echinococcus granulosus)

5)     influenssat, muut kuin liitteen 1 kohdassa 14 tarkoitettu lintuinfluenssa sekä liitteen 6 kohdassa 29 tarkoitettu tavanomainen sikainfluenssa ja kohdassa 38 tarkoitettu tavanomainen hevosinfluenssa

6)     Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7)     leptospiroosi

8)     lehmärokko

9)     Paramykso 1 -tartunta linnuilla

10)   paratuberkuloosi

11)   Q-kuume

12)   ritinärutto (Clostridium chauvoei)

13)   West Nile Fever

14)   muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

15)   Campylobacter fetus ssp. venerealis-tartunta

16)   Mycoplasma bovis-tartunta

17)   Parafilaria bovicola -tartunta

18)   Trichomonas foetus -tartunta

Sikojen taudit

19)   HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

20)   PED (porcine epidemic diarrhea)

21)   PRCV (porcine respiratory corona virus)

Hevosten taudit

22)   CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

23)   hevossyyhy (Sarcoptes equi)

24)   piroplasmoosi

25)   salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S.abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

26)   entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus)

27)   kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

28)   lammassyyhy (Psoroptes ovis)

29)   Mycoplasma capricolum, M. mycoides var. mycoides

30)   pulmonaari adenomatoosi

31)   tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Lintujen taudit

32)   IB (avian infectious bronchitis)

33)   ILT (avian infectious laryngotracheitis)

34)   psittakoosi (Chlamydophila psittaci)

Kalojen ja rapujen taudit

35)   kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD), muilla kuin liitteen 3 kohdassa 11 mainituilla alueilla

36)   IPN-tauti muilla kuin liitteen 3 kohdassa 14 mainitulla alueella

37)   Muut IPN-virustartunnat kuin liitteen 3 kohdassa 14 mainitut

38)   Rapurutto

Jänisten ja kanien taudit

39)   myksomatoosi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.