150/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen liittyvien säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 96 §:n, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 44 §:n ja alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1138/2010) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 35 §:n 2 momentti ja 57 §:n 3 momentti sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 7 §:n 2 ja 4 momentti tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

Aluksella on oltava aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettu merityösertifikaatti viimeistään 20 päivänä elokuuta 2013. Merityösertifikaatti on kuitenkin oltava viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2013 aluksella, jonka bruttovetoisuus on yli 10 000.

2 §

Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1138/2010) 2 §:n 5 kohdan i alakohta tulee voimaan 20 päivänä elokuuta 2013.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.