142/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) 6 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 64/2012, seuraavasti:

6 §
Tukitasot

Tilatukioikeuksien alueellisena tasatukena tukikelpoista hehtaaria kohti käytetään tukivuonna 2013 seuraavia euromääriä:

Tukialueet euroa
A 246,76
B—C1 201,00
C2—C4 166,74
7 §
Sokerijuurikkaan lisäosan arvo

Tukivuonna 2013 sokerijuurikkaan lisäosan arvo on 92,82 euroa perustoimitusoikeuden tonnia kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.