140/2013

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2013 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2013 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 29,08 %
Kunnallisveron osuus 61,25 %
Kirkollisveron osuus 3,25 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,20 %
— päivärahamaksun osuus 2,22 %
3 §

Verovuodelta 2013 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2011 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2013 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2013 ja 1 päivän tammikuuta 2012 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2013 ja 1 päivän tammikuuta 2012 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2013 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2013 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2013 Helmikuu 1 987 533 735
Maaliskuu 2 122 193 512
Huhtikuu 2 220 954 770
Toukokuu 2 182 047 307
Kesäkuu 2 130 090 207
Heinäkuu 2 539 910 761
Elokuu 2 382 944 677
Syyskuu 2 086 345 315
Lokakuu 2 107 142 165
Marraskuu 2 102 174 951
Joulukuu 2 092 580 317
2014 Tammikuu 2 198 067 025

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2013 Helmikuu 122 756 714
Maaliskuu 128 594 573
Huhtikuu 134 463 830
Toukokuu 131 417 742
Kesäkuu 133 384 723
Heinäkuu 160 282 282
Elokuu 152 655 669
Syyskuu 131 405 153
Lokakuu 130 656 238
Marraskuu 126 758 125
Joulukuu 126 092 870
2014 Tammikuu 134 356 082
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2013.

  Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.