138/2013

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 44 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 752/2012, seuraavasti:

44 §
Velvollisuus saapua markkinaoikeuden istuntoon ja esittää asiakirjoja

Asian käsittelystä ja selvittämisestä markkinaoikeudessa säädetään muutoin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

HE 124/2012
LaVM 15/2012
EV 158/2012

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.