92/2013

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 38 §:n 3 momentin ja 39 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 5 luvussa tarkoitetusta ruhonluokituksesta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) markkinajärjestelyasetuksella; maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/2007;

2) luokitusasetuksella; naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1249/2008.

3 §
Naudanruhojen luokittelu

Markkinajärjestelyasetuksen liitteen V kohdassa A tarkoitetun luokittelutaulukossa mainittujen luokkien S, E, U, R, O ja P lisäksi on kansallisesti käytössä alaluokat E+ ja E , U+ ja U-, R+ ja R-, O+ ja O- sekä P+ ja P-.

Luokitusasetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu leima voidaan luokittelun yhteydessä korvata 6 artiklan 4 kohdan mukaisella ruhontunnistelapulla.

4 §
Sianruhojen luokittelu

Sianruhojen luokittelussa on käytössä markkinajärjestelyasetuksen liitteen V kohdassa B mainitut luokat S, E, U, R, O ja P.

5 §
Lampaanruhojen luokittelu

Lampaanruhojen luokittelussa on käytössä markkinajärjestelyasetuksen liitteen V kohdassa A mainittujen luokkien S, E, U, R, O ja P lisäksi alaluokka P-.

Luokitusasetuksen 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu leima voidaan luokittelun yhteydessä korvata 30 artiklan 4 kohdan mukaisella ruhontunnistelapulla.

Lampaanruhon hinnoittelussa komission asetuksen 33 artiklan mukaisesti huomioon otettava paino on ruhon lämminpaino vähennettynä kahdella prosentilla.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013.

  Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.