78/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen 8 ja 17 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 8 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksissa 1271/2011 ja 842/2012 sekä 17 § asetuksessa 842/2012, seuraavasti:

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntien itsehallinnon kehittämistä;

2) kuntien hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä;

4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa ja ennakointia;

5) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja arviointia;

8) kuntien henkilöstön palvelussuhdeturvaa;

9) Kunnallista työmarkkinalaitosta ja Kuntien takauskeskusta;

10) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden arviointia, kehittämistä ja parantamista;

11) Valtiokonttorin Kansalaisneuvonta ja Suomi.fi -yksikön tuottamien palvelujen toiminnallisen kehittämisen ohjausta yhteistyössä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnon kanssa;

12) alue- ja valtion paikallishallinnon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä;

13) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

14) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

15) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta;

16) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;

17) kunnallisen eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta.

17 §
Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällikkönä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikköä avustavat valmiussuunnittelussa yksi tai useampi valmiussihteeri, jotka valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää. Valtiovarainministeriön turvallisuuspäällikkönä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.