73/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1122/2011) 19 ja 21 § seuraavasti:

19 §
Heinä ja olki

Niistä maista, joista saadaan tuoda sorkka- tai kavioeläimille taikka muille kotieläintiloissa pidettäville eläimille tarkoitettua heinää ja olkea, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 9 artiklassa. Heinällä ja oljella tarkoitetaan myös prosessoitua heinää ja olkea, kuten pellettejä ja brikettejä. Tuontierää on seurattava asiakirja, josta ilmenee tavaran alkuperämaa.

21 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden eläinlääkärintodistuksille asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen liitteessä XV. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikkia tämän asetuksen nojalla vaadittavia todistuksia ja muita asiakirjoja vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.