67/2013

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2012 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2013 kiinteistöveron eräpäivistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään veronkantolain (609/2005) 11 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin ja kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, nojalla:

1 §
Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2012 maksuunpannun valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 2 päivänä joulukuuta 2013 ja toinen erä viimeistään 3 päivänä helmikuuta 2014.

2 §
Metsänhoitomaksun eräpäivä

Metsänhoitomaksu vuodelta 2012 on suoritettava viimeistään 2 päivänä joulukuuta 2013.

3 §
Ennakonpalautusten maksuajankohta

Verovuoden 2012 ennakonpalautusten maksu aloitetaan 4 päivänä joulukuuta 2013. Suoraan saajan Suomessa maksuliikennepalveluja tarjoavan pankin pankkitilille suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan yhdessä erässä joulukuun 4 päivänä 2013. Maksuosoituksina suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan joulukuun 11 päivästä 2013 alkaen.

4 §
Kiinteistöveron eräpäivät

Vuoden 2013 kiinteistöveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 16 päivänä syyskuuta 2013 ja toinen erä viimeistään 4 päivänä marraskuuta 2013.

5 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan vuoden 2012 metsänhoitomaksuun ja vuoden 2013 kiinteistöveroon sekä muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verovuoden 2012 jäännösveroon sekä ennakonpalautuksiin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.