60/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen (20/2008) liitteen 1 sarakkeen C ja F otsikko sekä 24 ja 41 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 24 kohta asetuksessa 115/2010 ja 41 kohta asetuksessa 347/2011, sekä

lisätään liitteeseen 1, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 115/2010, 819/2010, 347/2011 ja 153/2012, uudet 50-60 kohdat seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2013.

Komission direktiivi 2012/2/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2012, s. 60
Komission direktiivi 2012/3/EU; EUVL N:o L 37, 10.2.2012, s. 65
Komission direktiivi 2012/14/EU; EUVL N:o L 123, 9.5.2012, s. 36
Komission direktiivi 2012/15/EU; EUVL N:o L 123, 9.5.2012, s. 39
Komission direktiivi 2012/16/EU; EUVL N:o L 124, 11.5.2012, s. 36
Komission direktiivi 2012/20/EU; EUVL N:o L 177, 7.7.2012, s. 25
Komission direktiivi 2012/22/EU; EUVL N:o L 227, 23.8.2012, s. 7
Komission direktiivi 2012/38/EU; EUVL N:o L 326, 24.11.2012, s. 13
Komission direktiivi 2012/40/EU; EUVL N:o L 327, 27.11.2012, s. 26
Komission direktiivi 2012/41/EU; EUVL N:o L 327, 27.11.2012, s. 28
Komission direktiivi 2012/42/EU; EUVL N:o L 327, 27.11.2012, s. 31
Komission direktiivi 2012/43/EU; EUVL N:o L 327, 27.11.2012, s. 34

  Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ylitarkastaja
Eeva Nurmi                            

YMa biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.