9/2013

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

1 §

Rakennuksissa käytettävät energiamuotojen kertoimien lukuarvot ovat:

1)  sähkö 1,7;

2)  kaukolämpö 0,7;

3)  kaukojäähdytys 0,4;

4)  fossiiliset polttoaineet 1,0; sekä

5)  rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013 

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Yli-insinööri
Pekka Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.