Säädökset alkuperäisinä: 2013

1331/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1330/2013
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1329/2013
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1328/2013
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1327/2013
Verohallinnon päätös vuonna 2014 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1326/2013
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1325/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1324/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1323/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2014 suoritettavasta määrärahasta
1322/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1321/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1320/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta
1319/2013
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1318/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1317/2013
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
1316/2013
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
1315/2013
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1314/2013
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1313/2013
Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
1312/2013
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
1311/2013
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1310/2013
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1309/2013
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta
1308/2013
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
1307/2013
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1306/2013
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1305/2013
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1304/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1303/2013
Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta
1302/2013
Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta
1301/2013
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.