1051/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) nojalla, sellaisena kuin lasten päivähoidosta annetun lain 13 § on laissa (909/2012), seuraavaa:

1. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.1.2013 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
 2 1 278 11,5
 3 1 576  9,4
 4 1 871  7,9
 5 1 996  7,9
 6 2 121  7,9

2. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.1.2013 lähtien 125 euroa.

3. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 5 momentissa tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä päivähoitomaksu on 1.1.2013 lähtien 238 euroa kuukaudessa.

4. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 9 momentissa tarkoitettu kokopäivähoidosta perittävä maksu on 1.1.2013 lähtien enintään 264 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 24 euroa.

  Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Opetusneuvos
Jari Rajanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.