1029/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen

(1732/2009) 5 §, sellaisena kun se on asetuksessa 1512/2011, seuraavasti:

5 §
Perushinnat vuonna 2013

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6, 13, 14  ja 22—25 §:ssä tarkoitetut perushinnat asukasta kohti ovat vuonna 2013 seuraavat:

Perushinta  Euroa
Yleisen osan perushinta  33,05
Sosiaalihuollon perushinnat
1. 0—6 –vuotiaat  7 122,39
2. 7—64 –vuotiaat  330,13
3. 65—74 –vuotiaat  988,59
4. 75—84 –vuotiaat  5 924,10
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat  16 263,41
Työttömyyskertoimen perushinta  58,14
Työttömien määrän perushinta  637,51
Lastensuojelun perushinta  48,99
Vammaisia koskeva perushinta  17,33
Terveydenhuollon perushinnat
1. 0—6 –vuotiaat  926,16
2. 7—64 -vuotiaat  1 006,10
3. 65—74 -vuotiaat  2 362,97
4. 75—84 -vuotiaat  4 554,19
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat  7 900,89
Sairastavuuden perushinta  431,22
Esi- ja perusopetuksen perushinta  7 519,50
Yleisten kirjastojen perushinta  62,19
Taiteen perusopetuksen perushinta  1,40
Yleisen kulttuuritoimen perushinta  3,50

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan päätettäessä kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Arto Luhtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.