951/2012

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Merityötä koskevan Genevessä 23 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tällä lailla kumotaan:

1) merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (500/2002);

2) meripalveluksessa työskenteleväin lasten alinta ikärajaa koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (278/1925);

3) Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1920 hyväksymän, korvausta aluksen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (853/1949);

4) kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin Genuassa vuonna 1920 hyväksymän, merimiesten työnvälitystä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (228/1922);

5) meripalveluksessa olevien lasten ja nuorten henkilöiden pakollista lääkärintarkastusta koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (279/1925);

6) kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1926 hyväksymän, merimiesten työsopimusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (249/1947);

7) kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1936 hyväksymän, kauppa-alusten päällystön ammattipätevyyden minimivaatimuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (250/1947);

8) kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, merenkulkijain palkallista lomaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (388/1949);

9) Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, merenkulkijain lääkärintarkastusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (275/1956);

10) kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, laivaväen asuntoja aluksessa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (387/1949);

11) Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän muutetun, merenkulkijain palkallista lomaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (623/1951);

12) merenkulkijain työtapaturmien torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (882/1975);

13) merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (745/1979);

14) merenkulkijain palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (964/1990);

15) kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (746/1979);

16) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu tasavallan presidentin asetus (938/2002);

17) Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (1370/1992);

18) merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (1656/1995);

19) merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (303/2000); sekä

20) merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (304/2000).

3 §

Yleissopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 80/2012
TyVM 4/2012
EV 82/2012

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.