944/2012

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (286/1982) 97 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 270/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta.

Velvollisuudesta kalastuksenvalvojakortin ja -tunnuksen mukana pitämiseen ja esittämiseen säädetään kalastuslain (286/1982) 97 b §:n 1 momentissa.

2 §
Kalastuksenvalvojakortin tietosisältö

Kalastuslain 97 b §:n 1 momentissa tarkoitetun kalastuksenvalvojakortin etupuolella ovat liitteenä olevan mallin (liite 1) mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi seuraavat tiedot:

1) kalastuksenvalvojakortin haltijan asema (kalastuksenvalvoja);

2) kalastuksenvalvojakortin haltijan nimi ja valokuva;

3) kalastuksenvalvojakortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä;

4) kalastuksenvalvojakortin myöntäjä (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus);

5) se, että kysymyksessä on kalastuksenvalvojakortti.

Kalastuksenvalvojakortin kääntöpuolella on liitteenä olevan mallin mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi viittaus kalastuksenvalvojan toimivaltuuksien oikeusperustaan. Lisäksi siellä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnuskuva ja teksti ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus”, ” Närings-, trafik- och miljöcentralen” ja ”Centre for Economic Development, Transport and the Environment”.

3 §
Kalastuksenvalvojakortin laatu ja koko

Kalastuksenvalvojakortti on muovinen ja kooltaan 86 mm x 54 mm.

4 §
Kalastuksenvalvojatunnus

Kalastuslain 97 b §:n 1 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojatunnus on liitteenä olevan mallin (liite 2) mukainen kankainen tunnistelaatta, jossa tummansinisellä pohjavärillä on vaalealla värillä sanapari ”KALASTUKSENVALVOJA - FISKEÖVERVAKARE”. Sanapari on merkittävä tunnistelaattaan siten, että teksti muodostuu vähintään 6 millimetrin korkuisista selvästi erottuvista kirjaimista.

Kalastuksenvalvojan on kalastuksenvalvontatehtävässä pidettävä tunnistelaattaa näkyvästi asunsa rintamukseen tai olkavarteen kiinnitettynä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalatalousylitarkastaja
Jouni Tammi

MMMa kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.