866/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1222/2010) nimike, 4 §:n 6 momentti ja liitteen 4 kohta sellaisena kun ne ovat asetuksessa 1222/2011, seuraavasti:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

4 §
Yleinen taajuusmaksu

Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman käyttöoikeusalueella suhteessa Suomen väkilukuun. Väestöpeittokerroin on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Väestöpeittokerroin on kuitenkin kiinteä 0,01 määrättäessä taajuusmaksua myönnetystä oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta radiolähetintä, radiojärjestelmää tai radioverkkoa kuin matkaviestinverkkoa, viranomaisradioverkkoa, rautateiden R-GSM-radiojärjestelmää, joukkoviestintäverkkoa, satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkkoa tai kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Rainer Salonen

Liite

TAAJUUSMAKSUISSA SOVELLETTAVIEN KERTOIMIEN SUURUUDET


4) Järjestelmäkertoimet

Sovellettavat järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkmp) K6b (0,25 • lkmp)
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 – tai enemmän 95 23,75

Radio-ohjauslähettimen järjestelmäkerroin määräytyy liikkuvien laitteiden lukumäärän ja painokertoimen 0,25 perusteella kaavan K6b = lkm · 0,25 mukaisesti. Sen enimmäisarvo on kuitenkin 25.

Sellaisten radiojärjestelmien ja radioverkkojen, joissa ei ole liikkuvia laitteita, taajuusmaksua määrättäessä järjestelmäkertoimen arvo on 1.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.