862/2012

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 7 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 280/2012, sekä

muutetaan liite 1:n 1, 4.3.1, 4.3.2 ja 5.1 kohta sekä kohdan 5 otsikko ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 521/2012, liite 1:n 5.1 kohta ja liite 2 asetuksessa 93/2012 ja liite 1:n 4.3.1 ja 4.3.2 kohta asetuksessa 261/2011, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2013 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohta 5 tulee kuitenkin voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2012 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 8 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2011 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.