834/2012

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen (846/2008) 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1025/2009, seuraavasti:

29 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 25 ja 28 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee maataloustuotannon valvontajärjestelmän osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja. Rehujen, elintarvikkeiden sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttaman tarkastaja. Alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.Tämä asetus tulee voimaa 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.