782/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1206/2010) 14 §:n 1 momentti seuraavasti:

14 §
Siirtymäsäännökset

Polttoaineen markkinoille luovuttajan tulee yksin tai yhdessä muiden polttoaineen markkinoille luovuttajien kanssa varmistaa, että 4 §:ssä tarkoitetun lyijyttömän moottoribensiinin ohella markkinoilla on saatavilla 31 päivään joulukuuta 2018 saakka maantieteellisesti riittävän kattavasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa moottoribensiiniä, jonka happipitoisuus on enintään 2,7 painoprosenttia ja etanolipitoisuus enintään 5 tilavuusprosenttia ja joka muuten täyttää liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 13 päivän joulukuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Tarja Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.