743/2012

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta annetun oikeusministeriön asetuksen (824/2010) liitteen II osan 4—8 kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Komission direktiivi 2011/90 EU (32011L0090); EUVL N:o L 296, 15.11.2011, s.35

  Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Katri Kummoinen

Liite

II Todellisen vuosikoron laskemisessa käytetyt lisäoletukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) Käyttelytiliin liittyvässä luottosopimuksessa luoton kokonaismäärä katsotaan nostettavan kokonaisuudessaan ja koko luottosopimuksen voimassaoloajalta. Jos luottosopimuksen voimassaoloaika ei ole tiedossa, todellinen vuosikorko lasketaan olettaen, että voimassaoloaika on kolme kuukautta.

5) Jos kyse on muusta kuin käyttelytiliin liittyvästä toistaiseksi voimassa olevasta luottosopimuksesta, todellista vuosikorkoa laskettaessa oletetaan, että luotto myönnetään vuodeksi ensimmäisestä nostosta, jäljellä oleva luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat kuluttajan viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi ja:

a) luoton pääoma ja luottokustannukset maksetaan saman määräisinä kuukausierinä, joista ensimmäinen maksetaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä nostosta; tai

b) peräkkäiset luoton nostot tehdään ja pääoma- ja luottokustannuserät maksetaan yhden vuoden kuluessa luoton ensimmäisestä nostosta, jos pääoma ja luottokustannukset on maksettava kerralla kokonaisuudessaan kunkin laskutusjakson aikana.

6) Laskettaessa muiden kuin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen luottojen todellista vuosikorkoa oletetaan, että:

a) takaisinmaksu tapahtuu aikaisimpana luottosopimuksessa mainittuna päivänä ja pienimmän luottosopimuksessa sovitun määrän suuruisena, jos pääoman takaisinmaksupäivä tai määrä ei ole tiedossa;

b) ensimmäinen nosto tehdään päivänä, joka vastaa lyhintä ajanjaksoa kyseisen päivän ja päivän, jona kuluttajan on maksettava ensimmäinen maksuerä, välillä, jos luottosopimuksen tekopäivä ei ole tiedossa.

7) Jos luottokustannusten maksupäivä tai määrä ei ole määritettävissä luottosopimuksen, luotonantajan yleisesti käyttämien ehtojen tai 4—6 kohdassa tarkoitettujen oletusten perusteella, oletetaan, että:

a) korko maksetaan yhdessä pääomaerien kanssa;

b) muu kuin koroksi luokiteltava kertamaksu maksetaan luottosopimuksen tekopäivänä;

c) useassa erässä maksettavat, muut kuin koroksi luokiteltavat maksut maksetaan säännöllisin väliajoin pääoman ensimmäisen erän takaisinmaksupäivästä, ja jos tällaisten maksujen määrä ei ole tiedossa, niiden oletetaan olevan saman määräisiä;

d) luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat kuluttajan viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi.

8) Jos luottorajaa ei ole vielä sovittu, luottorajaksi oletetaan 1 500 euroa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.