725/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2012 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 27,68 %
Kunnallisveron osuus 62,41 %
Kirkollisveron osuus 3,32 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,03 %
— päivärahamaksun osuus 2,56 %
3 §

Verovuodelta 2012 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2011 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2012 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 1 päivän tammikuuta 2011 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 1 päivän tammikuuta 2011 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2012 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2012 Joulukuu 2 049 422 945
2013 Tammikuu 2 143 056 400
Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2012 Joulukuu 128 556 417
2013 Tammikuu 137 693 610
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2012 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2012 helmikuusta vuoden 2012 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 15 päivänä helmikuuta 2012 annettu valtiovarainministeriön asetus (68/2012).

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.