719/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisestimuutetaan erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (406/2011) 4 §:n 3 momentin 10 kohta seuraavasti:

4 §
Ulkoisen pelastussuunnitelman sisältö

10) miten muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden pelastussuunnitelmasta vastaaville viranomaisille tiedotetaan tuotantolaitoksessa tai kaivannaisjätteen jätealueella tapahtuvasta suuronnettomuudesta, jolla voi olla vaikutuksia yli valtion rajojen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15

  Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Yli-insinööri
Kristine Jousimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.