692/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 864/2008, seuraavasti:

15 a §
Viestintämarkkinamaksu

Viestintämarkkinamaksu määritellään maksuyksiköiden lukumääränä maksuluokittain. Maksuyksikön suuruus on 430 euroa. Yritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksuluokan yritystä koskevien tehtävien hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. Maksuluokan määräytymisen perusteena olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 15 b §:ssä. Viestintämarkkinamaksu määräytyy seuraavasti:

Maksuluokka Liikevaihto (milj. €) Yksiköiden määrä
1 alle 1 2
2 1—2 4
3 2—4 7
4 4—8 14
5 8—16 26
6 16—32 50
7 32—64 94
8 64—128 179
9 128—192 340
10 192—256 493
11 256—341 645
12 341—427 839
13 427—512 1 032
14 512—640 1 226
15 640—768 1 502
16 768—896 1 778
17 896—1024 2 054
18 1 024—1 229 2 330
19 1 229—1 434 2 749
20 1 434—1 638 3 169
21 1 638—1 843 3 588
22 1 843 tai yli 4 007


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 106/2012
LiVM 13/2012
EV 90/2012

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.