656/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 e §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3 e §, sellaisena kuin se on asetuksessa 104/2008, seuraavasti:

3 e §
Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimiminen

Edellä 3 ja 3 a–3 d §:ssä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Henkilöllä, jolla on välittömästi ennen laillistamisen edellyttämän peruskoulutuksen suorittamista Suomessa ollut 3, 3 a ja 3c– 3 d §:ssä tarkoitettu oikeus, on tähän tarkoitettuun oikeuteen rinnastettava oikeus ilman erillistä hakemusta 30 päivän ajan koulutuksen suorittamisesta lukien tai kunnes Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on hakemuksesta myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos oikeus myönnetään ennen kuin 30 päivää on kulunut.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös henkilöön,

1) joka on ulkomailla suorittanut lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian koulutuksen;

2) jolla on välittömästi ennen laillistamisen edellyttämän peruskoulutuksen suorittamista ollut 3 b–3 d §:ssä tarkoitettu oikeus, ja

3) joka on ennen laillistamisen edellyttämän peruskoulutuksen suorittamista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.