648/2012

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 85 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 973/2007:

1 §
Toimivaltaiset työ- ja elinkeinotoimistot

Ulkomaalaislain (301/2004) nojalla työ- ja elinkeinotoimistolle säädettyihin tehtäviin toimivaltaisia ovat Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistot. Tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

Edellä 1 momentissa mainituista työ- ja elinkeinotoimistoista toimivaltainen on se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työnteko tapahtuu. Jos työtä tehdään useamman työ- ja elinkeinotoimiston alueella, päätösvaltainen on työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työnteko pääasiassa tapahtuu. Jos työnteko ei ole minkään työ- ja elinkeinotoimiston alueella sidottua, päätösvaltainen on työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella on työnantajan toimipaikka.

2 §
Työ- ja elinkeinotoimistojen alueet

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin toimivaltaisten työ- ja elinkeinotoimistojen alueet ovat:

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alue.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto: Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueet.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueet.

3 §
Siirtymäsäännös

Tämä asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat työntekijän oleskelulupa-asiat käsitellään seuraavissa työ- ja elinkeinotoimistoissa:

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Vantaan työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto: Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tampereen työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista 10 päivänä kesäkuuta 2010 annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (544/2010).

  Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Olli Sorainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.