644/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun  27 §:n 2 momentin sekä  31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 6 §:n nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu on laissa 417/2004:

1 §
Ensivakuutustoimintaa harjoittavan vahinkovakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain (521/2008)  11 luvun  19 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ensivakuutustoimintaa harjoittavan vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on  3 700 000 euroa ja mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän vähimmäismäärä 2 500 000 euroa.

2 §
Ensivakuutustoimintaa harjoittavan henkivakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain  11 luvun 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu ensivakuutustoimintaa harjoittavan henkivakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on 3 700 000 euroa.

3 §
Jälleenvakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu jälleenvakuutuskytkösyhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on  1 200 000 euroa ja mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu muun jälleenvakuutusyhtiön kuin jälleenvakuutuskytkösyhtiön  takuumäärän  vähimmäismäärä 3 700 000 euroa.

4 §
Toimintapääomalaskelmissa käytettävät euromäärät

Vakuutusyhtiölain  11 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä euromäärä on 61 300 000  euroa ja 11 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä euromäärä 42 900 000 euroa.

5 §
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän vähimmäismäärä

Vakuutusyhdistyslain 10a luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän vähimmäismäärä on 2 775 000 euroa ja mainitun  momentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän vähimmäismäärä on 1 875 000 euroa.

6 §
Pienen vakuutusyhdistyksen toimintapääoman vähimmäismäärä

Vakuutusyhdistyslain 10 a luvun  2 a §:n   1 momentissa tarkoitettu pienen vakuutusyhdistyksen toimintapääoman vähimmäismäärä on 104 000  euroa lisättynä 27 prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta kolmen viimeksi kuluneen tilikauden vakuutusmaksutulojen keskiarvosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden vakuutusyhtiölaissa euromäärien korottamisesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1239/2009).

  Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.