643/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1057/2011) 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Viitemäärän laskeminen

Viitemäärän lopullinen kokonaismäärä lasketaan kertomalla viitemäärä kertoimella 1,18. Vahvistettavien viitemäärien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen sekä siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukien ja erityistuen talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2009 liitteessä II määritelty tuen enimmäismäärä. Jos vahvistettavien viitemäärien yhteenlaskettu määrä johtaa edellä mainitun tuen enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, kerrointa muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.