642/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2012) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 15 § seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 158 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
euroa/ey euroa/ey
emolehmä ja emolehmähieho 165,00 90,00
sonni ja härkä 421,50 244,00

15 §
Palkkion määrä

Palkkiota voidaan myöntää palkkioon oikeuttavien valkuais- ja öljykasvien sekä seoskasvustojen viljelyksessä olevasta peltoalasta 74 euroa hehtaarilta. Valkuais- ja öljykasvipalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 6,5 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s 65

  Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.