640/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 21 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 542/2012:

1 §
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahaston määräämä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ennakko erääntyy maksettavaksi seuraavasti:

1) 0,80 prosenttia työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentin mukaisesta palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2013;

2) palkkasumman 1 990 500 euroa ylittävältä osalta 1,20 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2013 ja 1,20 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2013.

2 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan palkansaajalta työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 20 §:n perusteella pidättämät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut erääntyvät maksettaviksi yhdessä erässä 1 päivänä toukokuuta 2013.

3 §
Yrityksen osaomistajan maksu

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukainen yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi yhdessä erässä 1 päivänä toukokuuta 2013 ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2013.

4 §
Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksut

Valtion liikelaitoksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 3 momentin mukainen työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 §:ssä säädetystä poiketen seuraavasti:

1) 0,80 prosenttia palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2013;

2) palkkasumman 1 990 500 euroa ylittävältä osalta 0,60 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2013 ja 0,65 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2013.

5 §
Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 4 momentissa säädetty yliopiston työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 §:ssä säädetystä poiketen seuraavasti:

1) 0,80 prosenttia palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2013;

2) palkkasumman 1 990 500 euroa ylittävältä osalta 0,75 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2013 ja 0,80 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2013.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2012 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2013 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.