628/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Metsäntutkimuslaitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus vastaavat Ahvenanmaan maakunnassa myrkkyjen valmistamista ja käyttöä koskevista, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 30 §:n 8 kohdan nojalla kuuluvista hallintotehtävistä siltä osin kuin näistä tehtävistä säädetään tässä asetuksessa.

2 §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuualue

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä Ahvenanmaan maakunnassa on:

1) päättää kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä markkinoille saattamista ja käyttöä varten kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011), jäljempänä kasvinsuojeluainelaki, 5 §:n mukaisesti;

2) hyväksyä kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavat laitokset sekä peruuttaa hyväksymisen kasvinsuojeluainelain 18 §:n mukaisesti;

3) myöntää ja peruuttaa luvan kasvinsuojeluainelain 19 §:n mukaisesti tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettaviin kokeisiin, jotka edellyttävät hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen päästämistä ympäristöön.

3 §
Elintarviketurvallisuusviraston, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vastuualueet

Elintarviketurvallisuusvirasto, Metsäntutkimuslaitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus hoitavat Ahvenanmaan maakunnassa kasvinsuojeluainelain 27 §:ssä säädetyt tehtävät.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (565/2011).

  Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.