573/2012

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) 6 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentin 4 kohta, 13 §:n 1 momentti ja 2 momentin 9 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentin 4 kohta sekä 13 §:n 1 momentti asetuksessa 260/2010, seuraavasti:

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:


3) tieto työntekijän eläkelain (395/2006) mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuuspääomaan luettavista eristä sekä tieto vakuutuskassalain 83 b §:n 2 momentin 9 kohdan mukaisista Finanssivalvonnan suostumuksista.


Lisäksi eläkesäätiö esittää seuraavat tiedot:


4) tieto työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuuspääomaan luettavista eristä sekä tieto eläkesäätiölain 48 a §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisista Finanssivalvonnan suostumuksista.

13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkekassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään vakavaraisuuspääomaan luetut erät ja vähimmäispääomavaatimus samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja ja vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä.

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön seuraavat taloudellista kehitystä koskevat tunnusluvut ilmoitetaan niiden harjoittaman lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan osalta toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutuskassa tai eläkesäätiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:


9) vakavaraisuuspääoma, vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutuskassan vastuuvelkaan tai eläkesäätiön eläkevastuuseen ja vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa sekä myös ilman tasoitusmäärää ja, jos vakavaraisuuspääomaan sisältyy työnantajan tai osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä, ilman tätä erää;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Johtaja
Heli Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.