572/2012

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (614/2008) 11 §:n 1 momentin 8 kohta ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö esittää tilinpäätöksen liitetietoina seuraavat tunnusluvut tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutusyhtiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:


8) vakavaraisuuspääoma, vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan ja vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa sekä myös ilman tasoitusmäärää;


15 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahinko- ja henkivakuutusyrityksen toimintapäämaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään vakavaraisuuspääomaan luetut erät ja vähimmäispääomavaatimus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

  Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Johtaja
Heli Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.