568/2012

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002) 41 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on työntekijäin ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien suojaaminen peruuttavalta ajoneuvolta peruutushälyttimen avulla.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) käytettäessä kuorma-autoa taikka liikennetraktoria louheen, maa-aineksen, lumen tai asfaltin kuljetukseen;

2) jätteiden kuljetukseen kuorman pakkaus- ja tiivistyslaitteilla tai vaihtolavalaitteilla varustetulla kuorma-autolla;

3) jakelukuljetuksiin ja muihin vastaaviin kuljetuksiin umpinaisella kuormakorilla varustetulla kuorma-autolla;

4) käytettäessä moottorityökonetta tai liikennetraktoria louheen, maa-aineksen tai lumen kuormausajoneuvona;

5) tehtäessä tiivistys- tai tasoitustöitä yli 7 000 kiloa painavalla moottorityökoneella;

6) käytettäessä trukkia tai muuta moottorityökonetta perävaunun hinausajoneuvona aluksen lastauksessa tai purkamisessa terminaalialueella.

Asetusta ei sovelleta ajoneuvolla, jossa on samanlaiset hallintalaitteet eteen- ja taaksepäin ajamista varten, tehtävään työhön.

3 §
Peruutushälyttimen käyttäminen

Työnantajan on huolehdittava siitä, että hänen johtonsa ja valvontansa alaisessa työssä käytettävä 1 §:ssä tarkoitettu ajoneuvo on ennen työn aloittamista varustettu jaksottaista äänimerkkiä antavalla peruutushälyttimellä tai 4 §:ssä tarkoitetulla laitteella ja että hälytintä tai laitetta käytetään työn aikana. Sen lisäksi ajoneuvoa peruutettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta, jos hälyttimen äänestä on kohtuutonta haittaa ympäristölle ja muilla keinoilla on huolehdittu peruuttamisen turvallisuudesta.

4 §
Peruutushälyttimen korvaava laite

Peruutushälytin voidaan korvata ajoneuvoon asennetulla laitteella, joka tunnistettuaan turvalliselta etäisyydeltä ajoneuvon takana olevan ihmisen tai esteen välittömästi ja luotettavasti pysäyttää ajoneuvon tai antaa ajoneuvon ohjaamossa selkeän hälytyksen, taikka laitteella, joka välittää ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan näkökentässä olevaan vastaanottimeen riittävän kuvan peruutussuunnasta.

5 §
Peruutushälyttimen asentaminen

Peruutushälytin tulee asentaa ja kytkeä siten, että se hälyttää ajoneuvoa peruutettaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä. Hälyttimen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalolla varustettu katkaisija, jolla hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta.

6 §
Peruutushälyttimen tekniset ominaisuudet

Peruutushälyttimen teknisistä ominaisuuksista on voimassa, mitä autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1248/2002) ja traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (274/2006) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (847/1994).

  Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.