565/2012

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (915/2005) 10 § 1 momentti ja 13 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä 10 § 1 momentti ja 13 §:n 3 momentti ovat valtioneuvoston asetuksessa 167/2012, seuraavasti:

10 §
Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Ministeriö voi kuulla tarvittaessa myös muita sidosryhmiä. Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.


13 §
Kanslia ja virkamiehet

Ylioppilastutkintolautakunnalla on kanslia, joka hoitaa ja kehittää tutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.


Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää pääsihteerin lautakuntaa kuultuaan. Muut virkamiehet nimittää pääsihteeri.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Janne Öberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.